Seu e-mail:

Follow us on Facebook
Junte-se �&L no Facebook Siga-nos no Twitter Siga-nos no Instagram
Siga-nos no Youtube Siga-nos no Instagram
Como espirrar em diferentes l�uas Acesse os nossos canais para estar informado, aprender e se divertir! Baixe o nosso catᬯgo Cursos nos Estados Unidos Cursos no Reino Unido e Irlanda Cursos em Austrᬩa e Nova Zel⮤ia

Teste seu nível em Hebraico

656 testes feitos até agora | Pontuação média: 21/50


Este teste é desenhado para avaliar o seu nível atual de Hebraico. Escolha a melhor resposta para cada pergunta.

Por favor não tente adivinhar as respostas já que pôde influenciar negativamente seu resultado. Se você fica incerto, selecione por favor Não sei.


.לפגישה הגיעו ___________ ____________ אנשי עסקים 1.


Não sei


עשר וחמש


חמש עשרה


חמישה עשר


חמישה עשרה


.הנהיגה בכביש רטוב מסוכנת. יש סכנת ______________ גדולה 2.


Não sei


תאונה


התחלקות


חלקה


החלקה


.אדם וחוה חיו יחד בגן העדן. חוה נתנה לאדם לאכול מן ה________ 3.


Não sei


בננה


תפוח


תפוד


תפוז


:השעה היא שבע ורבע. זאת אומרת [כלומר] 4.


Não sei


שש וארבעים וחמש דקות


שבע וחמש עשרה דקות


שבע ועשרים וחמש דקות


שבע ושלושים


.יוסי _____ ____________. כולנו סומכים עליו ומרגישים ביטחון כשהוא יושב מאחורי ההגה 5.


Não sei


יושב זהיר


נהג יהיר


נהג זהיר


נהג מהיר


.יוסי נסע עם דוד, אבל ____ אלי 6.


Não sei


בלי


נסע


אל


עם


.שמע לי, יש לי ________ חכמה בנושא 7.


Não sei


עצה


תרגיל


חידה


שאלה


.בגן החיות ראיתי ________, __________ ו-__________ 8.


Não sei


אריות, ליצנים וקוסמים


אריות, אנטילופות ונמרים


אריות, בתים וקוסמים


אריות, מכוניות ונמרים


מצא בבקשה את צורת העבר של הפועל: "נשמע" 9.


Não sei


שמיעה


שמענו


שמעה


שמעתם


.איש שלא שומע הוא ______ 10.


Não sei


חירש


פיסח


עיוור


חיגר


.בארוחת הבוקר ישבו כולם _________ יוסי, שלא הגיע לארוחה 11.


Não sei


מחוץ ל-


מלבד


לחוד עם


ביחד עם


.התרגיל הזה קשה. אני לא יודע מה ה______ שלו 12.


Não sei


בעיה


הגדרה


פיתרון


שאלה


.אני עובד קשה כל הלילה, כי מחר בבוקר אני צריך _________ מאמר למרצה שלי 13.


Não sei


להגיש


תרגיל


לספר


חיבור


.אבא ______ לילד סיפור לפני השינה 14.


Não sei


ישיר


יספר


ייתן


יביא


.אם יש בעיה בצנרת המים של הדירה שלנו, נזמין _________ לתיקון הבעיה 15.


Não sei


שוטר


שרברב


מורה


מכונאי


.באתי למסיבה שלכם, ______ _____אני עייף ומדוכא הערב 16.


Não sei


אחרי ש-


בנוסף לכך ש-


בגלל ש-


למרות ש-


:השורש ר.ח.ץ. בבניין "התפעל" זמן עבר, זכר יחיד יהיה 17.


Não sei


יתרחץ


התרחץ


התרוצץ


התחצץ


.אלחנן הקטן ____ ____ ____ מתל אביב לניו יורק 18.


Não sei


לקח כרטיס נחיתה


קנה כרטיס כניסה


קנה כרטיס טיסה


קנה מכונת כביסה


.בכנס השתתפו עשרים וארבעה גברים ומספר שווה של נשים, ____ _____ גם 19.


Não sei


עשרין וארבע


עשרים וארבע


ארבע ועשרים


עשרים וארבעה


?באתי לשלם על הקניות שלי בקופה. שאלתי את המוכר __ __ ____ 20.


Não sei


כמה זה עולה


כמה המחיר של זה


למה זה משלם


מה זה עולה


.אם רבקה בתו של לבן, אז לבן הוא ____ 21.


Não sei


אחיינה


בנה


אביה


בתה


יום המנוחה השבועי בישראל הוא ______ 22.


Não sei


יום כיפור


יום שישי


יום ראשון


יום שבת


יורם ____ ____ ציפי. היא רוצה לצאת איתו ולבקש ממנו חברות 23.


Não sei


טיפוס של


מוצא חן את


נחמד בעיני


נחמד בשביל


.אני לא יכול לשלם על המכונית הזו! היא _____ מדי בשבילי 24.


Não sei


מהירה


זולה


יקרה


יפה


.אני לא יכול לנהוג במכונית הזו! היא ______ מדי בשבילי 25.


Não sei


מסוכנת


משעממת


יקרה


יפה


.אסתי החליקה ונפלה ____ המדרכה ונחבלה. ההורים שלה לקחו אותה למרפאה 26.


Não sei


אל


על


ב-


בצד


.___ הרבה סטודנטים לעברית בלונדון 27.


Não sei


מאוד


פה


יש


כאן


.נא לא להפריע לי כעת, אני _______ לסיים את העבודה מהר 28.


Não sei


זקוק


צריך


מתקדם


חושב ש-


צורת ההווה של השורש: ש.ל.מ., בניין "התפעל" רבים זכר 29.


Não sei


מתשלמים


מושלמים


משלמים


משתלמים


.בבית שלנו יש הרבה חדרים, וגם בחוץ יש לנו ______ גדולה 30.


Não sei


מקלחת


חצר


טירה


דירה


.אודי גדול מצחי. לכן צחי _____ _אודי 31.


Não sei


שווה ל-


גדול כמו


קטן מ-


קטן כמו


.בכל קבוצת כדורגל יש _____ _____ שחקנים 32.


Não sei


שנים עשר


אחד עשר


אחד עשרה


אחת עשרה


.האיליאדה והאודיסיאה הן אגדה __ מסע מאתונה לטרויה בעקבות חטיפה 33.


Não sei


מ-


על


ל-


ב-


!הטירונות ____ _____ מאוד. כמעט ונשרתי באמצע האימונים 34.


Não sei


לא היתה


תהיה קשה


היתה קשה


היתה קלה


.בחנות האופנים יש רק אופנים. ___ בה מקררים או מזגנים 35.


Não sei


אין


היה


היו


לא


.אל תלך לבדך לתוך היער. לך ____ 36.


Não sei


בלעדי


איתי


אליך


אלי


.לא יכולתי, אני לא יכול ולא ____ לעולם לסיים את העבודה הזאת 37.


Não sei


אוכל


יוכל


יכולת


יכול


.בכנס שנערך אתמול ______ כמאה ושבעים איש מרחבי העולם 38.


Não sei


ישתתפו


השתתפתם


משתתפים


השתתפו


:צורת [זמן] העתיד של "הקשבנו" 39.


Não sei


קשב


נקשיב


תקשיבו


נקשבנו


.הילד ____ והיה לגבר 40.


Não sei


עלה


גדל


התגבר


גבר


.אתמול קניתי לי נעליים ______ 41.


Não sei


נעלות


שתיים


חדשים


חדשות


.בערב האחרון של חג החנוכה נדליק _______ ______ 42.


Não sei


נרות דולקים


שמונה נרים


שמונה נרות


שלושה נרות


.ידוע כי אין חכם כ _____ ניסיון 43.


Não sei


בעל


יש לו


שלמה


אדם


.בבית הזה ארבע קומות _______, ובכל קומה שמונה חלונות _______ 44.


Não sei


גבוהים, גבוהים


גבוהים, גבוהות


גבוהות, גבוהים


גבוהות, גבוהות


?איזה מן המשפטים הבאים לא הגיוני [כנראה לא נכון] 45.


Não sei


במטבח יש סירים, מחבתות וכיור לשטיפת כלים


בחדר האורחים יש שולחן קפה, ספה, מתלה מעילים ואמבטיה


בחדר הילדים יש מיטה, ארון בגדים ושולחן משחקים


בחדר השנה שלי יש מיטה, ארון, שידה ושולחן


.אומרים שהדשא של השכן ______ ______ 46.


Não sei


ירוק יותר


בקו הירוק


גדול וירוק


גבוה יותר


.התעשייה האווירית היא מפעל גדול לייצור _________ ומוצרים עבורם 47.


Não sei


ישראלי


תעשייה


אוויר


מטוסים


;ב-1979 נחתם בקמפ דייוויד שבארצות הברית ______ _______ בין ישראל לבין מצרים 48.


Não sei


הפסקת אש


הסכם שלום


הסכם חלום


הסכם סחר


?איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון 49.


Não sei


ארי ואודי חברים טובים. הם משחקים יחד כל יום


שאול שתה תה ואז באה אמא ושתה גם היא


ארי יצא למסע ארוך במזרח הרחוק


שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה


?איזה מן המשפטים הבאים לא יכול להיות נכון 50.


Não sei


לא רצינו להיות בפנים, לא רצינו להיות בחוץ, אז נשארנו במקום אחר


נכנסנו לחדר, כי לא רצינו להיות בחוץ יותר


נכנסנו לחדר, כי לא רצינו להיות בפנים יותר


יצאנו מהחדר, כי לא רצינו להיות בפנים יותר 

Agora que você completou o teste, por favor preencha o formulário abaixo e indique de qual maneira você gostaria de ser contatado pela nossa equipe de serviço ao cliente para obter mais informações sobre os cursos de Hebraico na sua cidade. Nós recomendamos que você forneça o máximo de informações possível na caixa de comentários (opcional). Você poderá então clicar em "Obter meus Resultados" e o resultado do seu teste será enviado para o seu e-mail.

* Nome
* Sobrenome
* Email
* Telefone

(se não tiver telefone, escreva SEM NÚMERO)
* Cidade
Like Us

Gostaria de ser contactado para saber mais sobre cursos de Hebraico.

* Comentários
 
         OBTER MEUS RESULTADOS