Seu e-mail:

Follow us on Facebook
Junte-se �&L no Facebook Siga-nos no Twitter Siga-nos no Instagram
Siga-nos no Youtube Siga-nos no Instagram
Como espirrar em diferentes l�uas Acesse os nossos canais para estar informado, aprender e se divertir! Baixe o nosso catᬯgo Cursos nos Estados Unidos Cursos no Reino Unido e Irlanda Cursos em Austrᬩa e Nova Zel⮤ia

Teste seu nível em Sueco

2402 testes feitos até agora | Pontuação média: 27/50


Este teste é desenhado para avaliar o seu nível atual de Sueco. Escolha a melhor resposta para cada pergunta.

Por favor não tente adivinhar as respostas já que pôde influenciar negativamente seu resultado. Se você fica incerto, selecione por favor Não sei.


1. Vad ________hon?


heter


kallar


namnar


från


Não sei


2. Han är _________ son


vårt


vår


vars


våra


Não sei


3. Har du___________?


roligt


roliga


roligen


roligis


Não sei


4. När kom du _________?


här


hit


hemma


hitt


Não sei


5. Jag har _________ hund


en


ett


tre


stort


Não sei


6. Han är ___________ vän


mitt


mina


fyra


min


Não sei


7. Vad__________ klockan?


är


heter


laser


kallar


Não sei


8. Jag _________ tjugo år gammal


heter


vilken


namnar


är


Não sei


9. ________ är en dålig idé


han


hon


det


vars


Não sei


10. Oscar __________ piano varje lördag


ser


sitter


slutar


spelar


Não sei


11. _________________ kostar det?


hur


Vad


vilken


varifran


Não sei


12. Jag skulle __________ ha en kopp kaffe, tack


behöver


får


tanker


vilja


Não sei


13. Jag __________ dig. Det italienska vinet var godare


går med på


håller ihop


håller med


kommer överens


Não sei


14. Josefin och Malin har inte pratat med varandra __________ flera veckor


för


i


om
Não sei


15. Banken på Köpmansgatan blev __________ av tre maskerade män


rånad


blev tagen


har varit


bjöd


Não sei


16. Åsa __________ på nyheterna på teve


går


köper


tittar


åker


Não sei


17. Ett billigare alternativ till hotel är ___________


fjol


vandrarhem


folkets


julklapp


Não sei


18. Klas __________ blommor på torget


går


köper


tittar


åker


Não sei


19. Dammsugaren är ___________________


trasigt


treveligt


trasiga


trasig


Não sei


20. Daniel har _____________ i Stockholm i två år


bodde


bott


mejla


bor


Não sei


21. Hon har ____________ svenska i två terminer


skola


läser


ska läsa


läst


Não sei


22. Barnen lade _________________ sent i går kväll, eftersom de hade varit med farmor på Liseberg


sig


de


oss


er


Não sei


23. De körde ___________ till stranden


ute


utom


ut


skånska


Não sei


24. Mount Kilimanjaro är_________________än Kebnekaise


högre


mera hög


smidig


högsta


Não sei


25. Igår ________________Maria spaghetti och köttfärssås till middag


ätade


ättit


åt


allt


Não sei


26. Om en vecka ska de __________ till Malmö


flytta


flyttat


flyttade


flytter


Não sei


27. Det var många __________________ frågor på provet


enkel


enkelt


enkla


enkeld


Não sei


28. Det hjälper inte, __________ länge ni arbetar på det sättet


varför


att
hur


Não sei


29. Ibland kan _______________ också bli sjuka


som


dem


skor


vuxna


Não sei


30. Sjukdomarna orsakas _______________virus


som


av


i


från


Não sei


31. Han är fattig som en __________________


en myra


en kyrkråtta


ett lejon


en gris


Não sei


32. Ni kan resa till ett land, __________ solen går upp till exempel fyra timmar tidigare
som


där


var


Não sei


33. Olle frågade expediten, om hon kunde ________________jackan till nästa dag


ligga i,


lägga undan,


lägga upp,


stå ut med,


Não sei


34. En som saljer hus är ______________


mäklare


sjukspelare


vårdare


sömerska


Não sei


35. Man __________ inte parkera där. Det är förbjudet


behöver


får


tänker


vilja


Não sei


36. I förgår blev min kompis ____________ av polisen för fortkörning


stopped


stoppat


stoppad


stoppade


Não sei


37. Pekka tittar ner __________ golvet och säger inte ett ord!


åt
av


med f


Não sei


38. I många äktenskap kan kvinnan och mannen inte ____________


komma igenom


komma överens


komma upp


komma över


Não sei


39. Anders sökte till en datakurs och han ___________ utan problem


kom in


kom over


kom an


kom av


Não sei


40. Vad roligt________ dig att du kom in på kursen!


till


eller


för


efter


Não sei


41. Potatisens historia ____ Sverige är ganska intressant
i


av


om


Não sei


42. Den fula grodan förvandlades _______________ en vacker prins


till


för


åt


om


Não sei


43. Vad ska man ha när man ska skära grönsaker?


osthyvel


skärbråda


diskborste


tandstick


Não sei


44. Räntan stigger __________ oroar många husägare


något


som


vilken


vilket


Não sei


45. Herrar, varsågoda och __________ av maten


ta er för


ta er till


ta för er


ta till er


Não sei


46. Axels dåliga humör går ut __________ hela familjen


mot
till


över


Não sei


47. __________ platsen där familjen Spolander bor?


kan du


känner du


känn du till


vet du


Não sei


48. När Ville kom fram till biljettluckan __________ slutsålda


blev alla biljetter redan


hade alla biljetter redan varit


har alla biljetter redan varit


var alla biljetter redan


Não sei


49. De ville inte börja ____________ alla hade kommit


före


förrän


tills


utan att


Não sei


50. Lisa __________ sig i fåtöljen och läste tidningen


saijt


satte


joggat


pluggit


Não sei 

Agora que você completou o teste, por favor preencha o formulário abaixo e indique de qual maneira você gostaria de ser contatado pela nossa equipe de serviço ao cliente para obter mais informações sobre os cursos de Sueco na sua cidade. Nós recomendamos que você forneça o máximo de informações possível na caixa de comentários (opcional). Você poderá então clicar em "Obter meus Resultados" e o resultado do seu teste será enviado para o seu e-mail.

* Nome
* Sobrenome
* Email
* Telefone

(se não tiver telefone, escreva SEM NÚMERO)
* Cidade
Like Us

Gostaria de ser contactado para saber mais sobre cursos de Sueco.

* Comentários
 
         OBTER MEUS RESULTADOS