Seu e-mail:

Follow us on Facebook
Junte-se �&L no Facebook Siga-nos no Twitter Siga-nos no Instagram
Siga-nos no Youtube Siga-nos no Instagram
Como espirrar em diferentes l�uas Acesse os nossos canais para estar informado, aprender e se divertir! Baixe o nosso catᬯgo Cursos nos Estados Unidos Cursos no Reino Unido e Irlanda Cursos em Austrᬩa e Nova Zel⮤ia

Teste seu nível em Turco

6507 testes feitos até agora | Pontuação média: 26/50


Este teste é desenhado para avaliar o seu nível atual de Turco. Escolha a melhor resposta para cada pergunta.

Por favor não tente adivinhar as respostas já que pôde influenciar negativamente seu resultado. Se você fica incerto, selecione por favor Não sei.


1. Nasılsınız?


iyiyim


iyiler


iyisin


iyisiniz


Não sei


2. Nerede yaşıyorsunuz?


Ankara'da


Ankara'dan


Ankara'nın


Ankaralı


Não sei


3. Nerelisin?


Ankaralıyım.


Amerika.


İngiltere'den.


Fransa'da.


Não sei


4. 18 yaşındayım. (18'i yazıyla yazınız)


sekiz


yirmi sekiz


on yedi


on sekiz


Não sei


5. Bu film ______ çok güzeldi.


bence


benim


benimce


ben


Não sei


6. Bugün hava güzel _____?


mu?


mü?


mı?


mi?


Não sei


7. Lütfen fotoğraf makina-_____ ver.


–yı


–ya


–sı


–sını


Não sei


8. Ben şimdi ev-_____.


–de.


–den.


–deyim.


-im.


Não sei


9. Yarın-__ derste ne öğreneceğiz?


–ki


–da


–a


–daki


Não sei


10. Bir haftada kaç gün var?


24 saat var.


30 gün var.


7 gün var.


365 gün var.


Não sei


11. Biz-___ sınıf-____da on iki öğrenci var.


–im / -mız


- iz/ -mızın


- im/ -ım


–im/ -ımızı


Não sei


12. Eve otobüs-___ gidiyorlar.


-la


-le


- lar.


-ler


Não sei


13. Hiç Türkçe öğrenmediler, Türkçe konuş-______.


-maz.


–amazlar.


–uyor.


–abilir.


Não sei


14. Bu hafta sonu alışverişe git-_____.


–tim.


–(d) eceğim.


–(d)iyorum.


–(d)iyorsun.


Não sei


15. Çay içmek iste-____ var mı?


–yecek


–diği


–(i)yoruz


–yen


Não sei


16. Her sabah 07.30’da uyanıyorum. (07.30'u yazıyla yazınız)


yedide


yediyi buçuk


yedi buçukta


yedi çeyrekte


Não sei


17. Çok açım, dört tabak yemek yi-________.


–ebilirim.


–yebilirim.


–yebilir.


–ersem.


Não sei


18. Ahmet, her zaman bağır-_____ konuşur.


–mayı


-arak


–acak


–ır


Não sei


19. Sen geçen yıl İstanbul'a tatile gel-_____ ____?


–iyor musun?


–ecek misin?


–di mi?


–din mi?


Não sei


20. Bu akşam makarna yap-________.


–tım.


–mış.


– acağım.


–mıştım.


Não sei


21. Güneş-____ havada sokakta gezerim.


–li


–lü


–lı


-in


Não sei


22. Her gün yarım saat yürüyüş yap-______.


–ar.


–tı.


–ıp.


–ınca.


Não sei


23. Arda söyledi. Onur, dün Londra'dan gel-_____.


–di.


–miş.


–meli.


–iyor.


Não sei


24. Fatma çok mutlu. Dünkü sınavından geç-____.


–ti.


–mış.


–di.


–miş.


Não sei


25. Sen-___ araba-___ ne renk?


–in / -m


–in / -n


–im / -m


–im / -mız


Não sei


26. Dünkü futbol maçında Fenerbahçe kazan-___.


–dı.


–ıyor.


–ır.


–abilir.


Não sei


27. "Doğum günü" olan birine aşağıdakilerden hangisi söylenir?


İyi tatiller.


İyi eğlenceler.


Geçmiş olsun.


Nice yıllara.


Não sei


28. Sınıftaki herkes sınavın yarın ol-_____ biliyor.


–acağını


–unca


–masını


–malı


Não sei


29. Dün okula gidemedim. _______ çok hastaydım.


Bu sebeple


Çünkü


Ama


Bu sebeple


Não sei


30. Sınavda başarılı __________ çok çalıştım.


olmak için


olmak üzere


olmadan


olmayıp


Não sei


31. Yarın-___ sonra herkes ödevlerini öğretmen-___ verecek.


–a / -den


–dan / -e


–da / -e


–a / -den


Não sei


32. Hava yağmur___ ve soğuk, üşü-____.


–lu / -rüm


–lu / -yorum


–lu / -müş


–lu / -dü


Não sei


33. Geçen hafta Londra'____ gel-____.


–dan / - dim


–da / - dim


–ya / -dim


–dan / ir


Não sei


34. Aşağıdakilerden hangisi "uyarı" cümlesidir?


Beni yarın ara.


Gelirken iki ekmek al.


Yüksek sesle konuşmayınız.


Kimliğinizi gösteriniz.


Não sei


35. İste-_____ de iste-_____ de bu yemeği yemen gerek. Yoksa kuvvetli olamazsın.


–sen / - sen


–sen / -mesen


–mesen / -sen


–mesen / -mesen


Não sei


36. Aşağıdakilerden hangisinde " olasılık" anlamı vardır?


Bileti öne uzatabilir misin?


Sana yardım edebilirim.


Buradan telefon edebilirsin.


İki çay alabilir miyiz?


Não sei


37. Bebeğim süt iç-___ uyu-____.


–erken / - du


- içirdim / -ttum


- tirdim / -muş


–sin / -muş


Não sei


38. Bu akşam dışarıya davetliyim ama çok yorgunum. Belki gitmem. (Altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?)


Gitmem.


Gidemem.


Gitmeyebilirim.


Gidebilirim.


Não sei


39. Ailedeki _____ restorana gitmek istiyor.


herkes


kimse


her biri


hepsi


Não sei


40. Birçok ilaç kullandım ama gribim ________ geçmedi.


bir türlü


nihayet


oysa


halbuki


Não sei


41. İstanbul'a gel-____ gel-_____ arkadaşıma telefon açtım.


-ir / -mez


-e / -e


-dim / -eli


-ip / -ip


Não sei


42. Bu şehir çok sessiz ve huzurlu. ________ doğal güzellikleri de insanı kendine çekiyor.


Üstelik


Rağmen


O halde


Üstelik


Não sei


43. Bugün doğum günüm ol-__________ arkadaşlarım pasta kestiler.


–duğu için


–acağı için


–mamam sebebiyle


–duğum için


Não sei


44. Tüm sorular öğrenciler tarafından cevapla-______.


–ndı


–dı


–ndık


–dılar


Não sei


45. Yarına kadar bütün işlerimi ____________.


bitirecek olurum


bitirmiş oldum


bitiriyor olacağım


bitirmiş


Não sei


46. Çevremizi __________ ve temiz tutmaya özen göstermeliyiz.


dikkat etmeye


korumaya


sevmeden


gezinti yapmaya


Não sei


47. Bu eser _____ resim _____ sanatın diğer dallarıyla ilgilenenlere hitap ediyor.


hem / hem de


ne / ne de


ne yazık ki / daha


öyle / öyle ki


Não sei


48. Otogara giden o caddeden daha önce de geçtim. (Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?)


Neden?


Neyi?


Nereden?


Kimle?


Não sei


49. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı "evet" ya da "hayır olamaz?


Yarınki maça hazır mısın?


Okullar tatil oldu mu?


Tatile ne zaman gidiyorsun?


Kapıyı çaldın mı?


Não sei


50. Aşağıdakilerden hangisinde tahmin anlamı vardır?


Önümüzdeki ay İstanbul'a gideceğim.


Bu film izleyiciler tarafından çok beğenilir.


Bir millet diliyle var olur.


Sağlıklı yaşamın şartı spor yapmaktır.


Não sei 

Agora que você completou o teste, por favor preencha o formulário abaixo e indique de qual maneira você gostaria de ser contatado pela nossa equipe de serviço ao cliente para obter mais informações sobre os cursos de Turco na sua cidade. Nós recomendamos que você forneça o máximo de informações possível na caixa de comentários (opcional). Você poderá então clicar em "Obter meus Resultados" e o resultado do seu teste será enviado para o seu e-mail.

* Nome
* Sobrenome
* Email
* Telefone

(se não tiver telefone, escreva SEM NÚMERO)
* Cidade
Like Us

Gostaria de ser contactado para saber mais sobre cursos de Turco.

* Comentários
 
         OBTER MEUS RESULTADOS